Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy

mgr Joanna ALEKSIEJUK

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

joanna.aleksiejuk@up.krakow.pl

dr Ewa BOROWIEC

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. PNJA

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego/Department of English Language Education

ewa.kucelman@up.krakow.pl

dr Małgorzata BROŻYNA – RECZKO

Kierownik ds. Praktyk Specjalizacji Przekładoznawczej

Katedra Dydaktyki Przekładu

ORCID: 0000-0002-5373-2171

malgorzata.brozyna-reczko@up.krakow.pl

dr hab.
Aleksandra BUDREWICZ

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Katedra Historii, Kultury i Literatury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0002-0654-6464

aleksandra.budrewicz@up.krakow.pl

dr Dominika CHROBAK

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

ORCID: 0000-0002-9993-6188

dominika.chrobak@up.krakow.pl

dr Anna CHROMIK

Katedra Historii, Kultury i Literatury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0002-7313-0936

anna.chromik@up.krakow.pl

dr hab.
Joanna DYBIEC-GAJER

Kierownik Katedry Dydaktyki Przekładu

Katedra Dydaktyki Przekładu

ORCID: 0000-0002-5349-6842

joanna.dybiec-gajer@up.krakow.pl

dr Natalia GIZA

Katedra Historii, Kultury i Literatury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0001-8035-5503

natalia.giza@up.krakow.pl

mgr Joanna JAKUBIK

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

joanna.jakubik2@up.krakow.pl

dr Marzena KEATING

Katedra Historii, Kultury i Literatury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0002-9125-8562

dr Małgorzata KOWALCZE

Katedra Historii, Kultury i Literatury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0002-3012-355X

malgorzata.kowalcze@up.krakow.pl

dr hab.
Andrzej KUROPATNICKI

Dziekan Wydziału Humanistycznego
senator

Katedra Historii, Kultury i Literatury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0001-9977-7431

andrzej.kuropatnicki@up.krakow.pl