Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Jan GOŚCIŃSKI

Stanowisko:

 • Adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Pełnione funkcje w Instytucie i Uniwersytecie:

 • N/A

 

Stopnie naukowe:

 • 2017; doktor nauk humanistycznych, dyscyplina – językoznawstwo;
  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej;
  Temat pracy: „Problemy tłumaczenia angielskich orzeczeń w sprawach karnych na język polski. Teoria i praktyka”;
  Promotor: prof. dr hab. Marek Kuźniak, Uniwersytet Wrocławski;
  Recenzenci: prof. dr hab. Julian Maliszewski, Politechnika Częstochowska; dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 • 2006; magister filologii angielskiej;
  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny;
  Temat pracy: „Organizacja nauczania języka angielskiego w polskich gimnazjach. Spojrzenie krytyczne”;
  Promotor: prof. dr hab. Maria Wysocka, Uniwersytet Śląski;
  Recenzent: dr Jolanta Latkowska, Uniwersytet Śląski.

 

 • 1991; magister filologii polskiej;
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny;
  Temat pracy: „Erotyka w twórczości Andrzeja Kuśniewicza”;
  Promotor: prof. dr hab. Jan Błoński, Uniwersytet Jagielloński;
  Recenzent: prof. dr hab. Marian Stępień, Uniwersytet Jagielloński.

 

Dyscyplina naukowa:

 • Językoznawstwo

 

Katedra:

 • Katedra Dydaktyki Przekładu.

 

Zainteresowania badawcze:

 • przekład w teorii i praktyce,
 • języki specjalistyczne,
 • tłumaczenie prawnicze.

 

Prowadzone zajęcia:

 • Weryfikacja i redakcja tłumaczeń,
 • Przekład uwierzytelniony,
 • Pisanie tekstów akademickich,
 • Seminarium magisterskie,
 • Tłumaczenie specjalistyczne w teorii i praktyce (wykład monograficzny),
 • Wstęp do przekładoznawstwa 1,
 • Moduł specjalizacyjny 2,
 • Przekład specjalistyczny i terminologia.

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • N/A

 

Wybrane wykłady gościnne:

 • N/A

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 

Artykuły: