Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.
Joanna ROKITA-JAŚKOW

dr hab. <br>Joanna ROKITA-JAŚKOW

Kierownik Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego
z-ca przewodniczącego Rady Dyscypliny - Językoznawstwo

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

joanna.rokita-jaskow@up.krakow.pl

tel: +48 12 662 69 56

pok: 3

ORCID: 0000-0002-6272-9548

publikacje:

http://bgbase.up.krakow.pl/

Stanowisko:

 • Profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej

 

Pełnione funkcje w Instytucie i Uniwersytecie:

 • Kierownik Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego,
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Językoznawstwo (15.07. 2019 – 30.09. 2023).

 

Stopnie naukowe:

 

 • 2014;Doktor habilitowany nauk humanistycznych;
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
  Tytuł pracy: „Foreign language learning at pre-primary level: parental aspirations and educational practice”;
  Recenzent:Prof. dr hab. Janusz Arabski, Prof.dr hab. Hanna Komorowska, Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Prof. dr hab. Maria Wysocka.

 

 • 2005; Doktor nauk humanistycznych;
  Akademia Pedagogiczna w Krakowie;
  Tytuł pracy: „Lexical development in early L2 acquisition”;
  Promotor: Prof. dr hab. Anna Niżegorodcew;
  Recenzent: Prof. dr hab. Ida Kurcz, Prof. dr hab. Hanna Komorowska.

 

 • 1997; Magister filologii angielskiej;
  Uniwersytet Jagielloński;
  Tytuł pracy: „Project work in EFL classes”;
  Promotor: dr Maryla Korosadowicz

 

Dyscyplina naukowa:

 • Przyswajanie języków obcych przez dzieci,
 • Dwu – i wielojęzyczność,
 • Polityka edukacyjna i językowa,
 • Kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli.

 

Katedra:

 • Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

 

Zainteresowania badawcze:

 • przyswajanie języków obcych przez dzieci,
 • dwu – i wielojęzyczność,
 • polityka edukacyjna i językowa,
 • kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli.

 

Prowadzone zajęcia:

 • Metodyka nauczania j. angielskiego,
 • Psycholingwistyka,
 • Teorie uczenia się i nauczania języków obcych,
 • Ocenianie,
 • Multilingualism and multiculturalism,
 • Seminarium magisterskie.

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN),
 • International Association of Multilingualism (IAM),
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS),
 • AILA-REN Network Research into Early Language Learning.

 

Wybrane wykłady gościnne:

 • 2021; Invited plenary lecture A multilingual learner in the Polish school: a challenge or an opportunty? 13 International Conference „East-West. A dialogue of languages and cultures”. Pomeranian Academy in Słupsk, Poland;
 • 2019; Invited plenary lecture: Beyond songs and games: the whys and hows of early foreign language learning. International Conference: Topics in Applied Linguistics/Classroom-Oriented Research, Opole;
 • 2017; Invited lecture: Advanatges of early language learning, Zagreb University, Croatia/Uniwersytet w Zagrzebiu;
 • 2017; Invited plenary lecture :“Is it the earlier, the better”?………… or why we (should) teach children foreign languages at all ?” Conference: Philological Encounters in Sandomiria. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu.

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie: