Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Agata WOLANIN

dr Agata WOLANIN

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

agata.wolanin@up.krakow.pl

tel: +48 12 662 69 61

pok: 313

ORCID: 0000-0002-8513-2154

publikacje:

http://bgbase.up.krakow.pl/

Stanowisko:

 • Adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Pełnione funkcje w Instytucie Uniwersytecie:

 • Opiekun praktyk pedagogicznych (lic, SUM) – od 2016,
 • Koordynator ds. harmonogramu XP – od 2017,
 • Koordynator PNJA (III rok, lic. dzienne) – od 2017,
 • Sekretarz Redakcji czasopisma „AUPC. Studia Linguistica” – od 2022.

 

Stopnie naukowe:

 • 2019; Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków;
  Tytuł pracy: „The dynamism of critical cultural awareness: An empirical project based on reflective tasks and English philology students’ journals”;
  Promotor: dr hab. Maria Jodłowiec;
  Recenzenci: dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. UŁ, prof. dr hab. Andrzej Łyda (UŚ).

 

 • 2015; Magister filologii angielskiej;
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków;
  Tytuł pracy: „Raising critical cultural awareness: A case study of English teachers’ beliefs and practices in the Polish educational context”;
  Promotor: dr Ewa Bandura.

 

Dyscyplina naukowa:

 • Językoznawstwo.

 

Katedra:

 • Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego.

 

Zainteresowania badawcze:

 • edukacja interkulturowa ,
 • krytyczna świadomość kulturowa,
 • edukacja obywatelska,
 • pedagogika krytyczna,
 • ekolingiwstyka.

 

Prowadzone zajęcia:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego V & VI (Integrated Skills 1),
 • Seminarium magisterskie/ MA seminar,
 • Pisanie tekstów akdemickich, 
 • Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych,
 • Komunikacja interkulturowa.

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • International Association for Intercultural Education (od 2018),
 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (od 2023). 

 

Wybrane wykłady gościnne:

 • N/A

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 • 2022; Wolanin, A. The complexity of critical cultural awareness in L2 education: from theory to practice. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP,
 • 2021; Za którymi górami, za czyimi lasami…? Rozbudzanie wrażliwości kulturowej dzieci za pomocą historyjek anglojęzycznych; Nauczanie języków obcych dzieci. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania.
 • 2021; “Picture this!” – the educational value of illustrations in the process of teaching L2 to young learners; Facing diversity in child foreign language education (Springer).
 • 2019; Looking closer at critical cultural awareness: Diagnosing and implementing the concept of critical cultural awareness in the EFL Context; New Perspectives in English and American Studies. Volume 2: Language.

 

Artykuły:

 • Rokita-Jaśkow, J., Wolanin A., Król-Gierat W., Nosidlak K. 2022. Bridging the ‘dual lives’: school socialization of young bi/multilinguals in the eyes of EFL teachers, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2022.2114788 
 • Wolanin, A. 2021. The evolution of L2 education and research: An overview of paradigm shifts in applied linguistics, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 16, 211-223. 
 • Wolanin, A. 2021. Za którymi górami, za czyimi lasami…? Rozbudzanie wrażliwości kulturowej dzieci za pomocą historyjek anglojęzycznych. In: Rokita-Jaśkow J., Nosidlak K. (eds.). Nauczanie języków obcych dzieci. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania, pp. 121-135. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. 
 • Wolanin, A. 2021. “Picture this!” – the educational value of illustrations in the process of teaching L2 to young learners. In: Rokita-Jaśkow J., Wolanin A. (eds.). Facing diversity in child foreign language education, pp. 201-213. Springer. 
 • Cierpisz, A. 2019. Dismantling intercultural competence – a proposal for interpreting the concept of critical cultural awareness in an L2 teaching context, Neofilolog, 52(2), 227-243.